Kvalitet siden 1995...

Ledige stillinger

Kontakt oss

EN ALLSIDIG ENTREPRENØR

Gjennom 20 år har vi jobbet med både små og store prosjekter i regionen. Med stolthet kan vi blant annet nevne:

 • Utført renovering av bydammen i Vadsø med forsterkning og plastring av hoved- og sekundærdam. Totalt er ca. 25 000 m3 med stein skiftet ut
 • For Vadsø kommune har vi utført alt av grunnarbeid med den nye Vadsø barneskole. Med hovedbygg, uteområder, lekeapparater, sykkelstativ og infrastruktur på 18 000 m2. Her har vi også laget gang-, sykkelveier og parkeringsplasser
 • Vi har jobbet for Forsvarsbygg både som underentreprenør og direkte, bl.a. med tomter på Setermoen, i Vardø og i Vadsø
 • Lysanlegg og drenering for Avinor på Svartnes lufthavn, og med miljøprosjekt på Kirkenes lufthavn
 • Kunstgressbane for Tana kommune
 • Samarbeid med Relacom/Telenor i over 15 år på legging av kabler/fiber


Mietinen Maskin kan ordne alt fra grunn til ferdig oppførte byggverk, som for eksempel påbygg, garasje, bolig eller større næringsbygg

 

 • Av større prosjekter kan nevnes:
 • Renovering av dammer til Byvannet i Vadsø.
 • Vadsø barneskole grunnarbeid.
 • Grunnarbeid Bekkefaret boliger.
 • Avinors Miljøprosjekt.

 

LES VÅR BROSJYRE

Finn ut mer...

OM OSS

MENY

KONTAKT OSS

Mietinen Maskin AS er totalleverandør og leverer tjenester innenfor blant annet vei, vann, avløp, grunnarbeid, fiberlegging og oppføring av tilbygg

og boliger i Øst-Finnmark og Nord-Troms.

+47 07895

Kontakt oss

LES MER